Truyện kể về Tô Minh, một kẻ gần như bị cả thiên hạ phụ mình. Tô Minh lang thang như một con ma để tìm ra sự thật thân thế của mình, nỗ lực làm chủ vận mệnh của mình, một vận mệnh tàn khốc, vừa sinh ra đã bị tính kế, lợi dụng, sắp đặt hết thảy.

Với Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn muốn một nhân vật đứng trên đỉnh núi nhìn xuống trời đất. Một kẻ ngạo ngễ, cô độc nhưng đầy ý vị tang thương cũng coi như là bi thương. Thật sự quá cô tịch, lạnh lẽo các đạo hữu đang chán đời thì không nên đọc, mình nói thật đấy.

Cảnh giới trong Cầu Ma
Man là gốc rễ trong thế giới mà Tô Minh thở nhỏ sinh tồn. ” Man tộc có tổ, khai thiên tạo nhân, lưu truyền muôn đời… cầm Man giả, phi thiên nhập địa, di sơn đảo hải… có Man Văn thông thiên, có thể hái Nhật Nguyệt tinh thần…”

Nhất bộ:

Ngưng Huyết Cảnh ( 11 Tầng ): 3 Sợi Máu –> 949 Sợi Máu
Ngưng Huyết Sơ Kỳ ( Tầng 1 –> Tầng 4 ): 3 Sợi Máu –> 52 Sợi Máu
Ngưng Huyết Trung Kỳ ( Tầng 5 –> Tầng 8 ): 53 Sợi Máu –> 499 Sợi Máu
Ngưng Huyết Hậu Kỳ ( Tầng 9 –> Tầng 11 ): 500 Sợi Máu –> 949 Sợi Máu
Ngưng Huyết Viên Mãn: 950 Sợi Máu –> 979 Sợi Máu
Ngưng Huyết Hoàn Mỹ: 980 Sợi Máu –> 1000 Sợi Máu
Khai Trần: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
Thần Tướng Khai Trần: yêu cầu đạt Ngưng Huyết Hoàn Mỹ
Tế Cốt: Tế 26 Đốt Xương Sống
Tế Cốt Sơ Kỳ: 1 Đốt Xương
Tế Cốt Trung Kỳ: 2 Đốt Xương –> 13 Đốt Xương
Tế Cốt Hậu Kỳ: 14 Đốt Xương –> 25 Đốt Xương
Tế Cốt Viên Mãn: 26 Đốt Xương
Thần Tướng Tế Cốt: yêu cầu đạt Thần Tướng Khai Trần
Man Hồn: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đại Viên Mãn
Thần Tướng Man Hồn: yêu cầu đạt Thần Tướng Tế Cốt
Nửa Bước Mệnh Tu
Nhị bộ:

1. Mệnh Tu = Nhân Địa Thiên Tam Tu:
Mệnh Cách = Nhân Tu: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
Mệnh Khuyết = Địa Tu: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
Mệnh Cung = Thiên Tu: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
Mệnh Giới = Thiên Tu Đỉnh Cao: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Viên Mãn
2. Chủ Vị Giới = Giới Tôn: Sơ Kỳ Vị Giới — Trung Kỳ Vị Giới — Hậu Kỳ Vị Giới — Vị Giới Đại Viên Mãn
Ngưng Tụ Vị Kiếp
3. Kiếp Nguyệt = Nửa Bước Kiếp Dương
4. Kiếp Dương: Bình Thường — Đại Viên Mãn
5. Nửa Bước Chưởng Cảnh = Nửa Bước Chưởng Duyên Sinh Diệt
Tam Bộ:

1. Chưởng Duyên Sinh Diệt = Đại Năng:
Chưởng Cảnh: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Đại Thành = Đại Viên Mãn –> Nửa Bước Duyên Cảnh
Duyên Cảnh = Duyên Khởi Duyên Lạc: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Đại Thành = Đại Viên Mãn –> Nửa Bước Sinh Cảnh
Sinh Cảnh = Sinh Tâm Luân Hồi: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Đại Thành = Đại Viên Mãn –> Nửa Bước Diệt Cảnh
Diệt Cảnh = Diệt Niệm Thương Khung: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Đại Thành = Đại Viên Mãn
2. Hiên Tôn
3.Bất Khả Ngôn = Vô Ngữ: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Hậu Kỳ — Đại Viên Mãn
4. Đạo Thần: Nhất Trọng –> Cửu Trọng
Đạo Thân: Đạo Thần Nhất Trọng –> Đạo Thần Nhị Trọng
Đạo Linh = Đạo Tiên: Đạo Thần Tam Trọng –> Đạo Thần Lục Trọng
Đạo Tôn = Đạo Thần Thất Trọng
Đại Đạo Tôn = Đạo Thần Bát Trọng
Đạo Thần = Đạo Thần Cửu Trọng
Tứ bộ: đạo vô nhai (siêu thoát)
1 2 3 ... 15

Phàm Nhân Tu Tiên
Phàm Nhân Tu Tiên

12957
Phàm Nhân Tu Tiên kể về nhân vật Hàn Lập, một người sở hữu ngụy linh căn 4 thuộc tính - thuộc hàng thấp kém trong giới tu tiên giả. Nhưng nhờ vào cơ duyên và...
Đế Bá
Đế Bá

11998
- Be be…be be…be be… Từng tiếng người nhái giọng con dê vang vọng quanh quẩn trong dãy núi vốn dĩ yên tĩnh. Lý Thất Dạ trèo lên trên núi, gió ban đêm thổi...
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

9714
Tần Quân một thanh niên sống tại thế kỷ 21 vô tình xuyên không đến một thế giới khác trong thân phận một phạm nhân bị lưu đầy. Tưởng lâm vào đường chết không...
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

8694
Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc...
Kiếm Đạo Độc Thần
Kiếm Đạo Độc Thần

7939
Sở Mộ một đại sư kiếm thuật được mọi người phong là "Đại sư kiếm thuật trẻ tuổi nhất". Sư phụ nói hắn vì kiếm mà sinh. Sáu tuổi đã luyện kiếm, mười...
Đấu Phá Thương Khung
Đấu Phá Thương Khung

6744
Tiêu Viêm hắn vốn là thiên tài của Tiêu Gia ở Văn Ô Thản thành lại trở thành một thiếu niên phế vật. Trong vòng một năm hắn tu luyện không hề có chút tiến bộ...
Già Thiên
Già Thiên

6489
Già Thiên là bộ truyện tiên hiệp theo trường phái cổ điển. Diệp Phàm là nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện, một người ngoài trông thư sinh, nhưng bên trong...
Cầu Ma
Cầu Ma

6378
Truyện kể về Tô Minh, một kẻ gần như bị cả thiên hạ phụ mình. Tô Minh lang thang như một con ma để tìm ra sự thật thân thế của mình, nỗ lực làm chủ vận mệnh của...